Skip to main content

Dad of two and team-leader of 10. Interested in tech (linux, open source, self hosting, android) , photography (art, process, history), and computer games (ps, xbox).

niklas.sjostrom.fi

Niklas 'Nicke' Sjostrom

Är known ännu ett alternativ?

Niklas 'Nicke' Sjostrom

Köpte en Ooni pizzaugn. Få se hur den fungerar.

Niklas 'Nicke' Sjostrom

Jag installerade WordPress för är kolla in IndieWeb-stödet, men blev mest påmind om varför jag lämnade plattformen. Alldeles för distraherande för en personlig blogg!

Niklas 'Nicke' Sjostrom

Short note

Niklas 'Nicke' Sjostrom

Test from Android

Niklas 'Nicke' Sjostrom

Ok, testing this thing.

Installed quite easily.