Skip to main content

Niklas 'Nicke' Sjostrom

Jag installerade WordPress för är kolla in IndieWeb-stödet, men blev mest påmind om varför jag lämnade plattformen. Alldeles för distraherande för en personlig blogg!